Konsten att skapa utemiljöer
En levande utemiljö påverkar oss människor mer än vi kanske tror. Den ger glädje, trygghet och välbefinnande, och stärker gemenskapen mellan dem som vistas och bor i området. Våra kunder är oftast bostadsrättsföreningar, bostadsföretag och fastighets- och förvaltningsbolag.

Du kan anlita oss för helheten eller valda delar
Vår verksamhet är att skapa, bygga och sköta utemiljöer – du avgör själv i vilken omfattning du vill anlita oss.

Effektivitet och yrkeskunnande
Inom Mark & Miljö Projekt strävar vi efter kostnadseffektiva, förvaltnings-vänliga och nyskapande lösningar – på en sund miljömedveten grund. Efter alla år i branschen vet vi att lyckade projekt kräver kompetenser från flera olika yrkesgrupper. Därför handplockar vi medarbetare och samarbetspartners utifrån yrkeskunskap, känsla för kvalitet och engagemang för det ”gröna”.